Přejezd v Radotíně je zavřený pro chodce i auta

Foto: MČ Praha 16

DOLNÍ BEROUNKA, RADOTÍN – Řidiče v pražském Radotíně potkala od začátku prázdnin další omezení. Až do 15. srpna bude uzavřený železniční přejezd v ulici Na Betonce.

Uzavírka platí pro chodce i auta. Objížďka je vedena ulicemi Vrážská přes Horymírovo náměstí, náměstí Osvoboditelů a dále odbočením na Prvomájovou a ulici Na Betonce. Chodci se mohou přes trať dostat přes provizorní lávku umístěnou přímo na nádraží nebo ulicí Na Betonce, po cestě okolo potoka, náměstí Osvoboditelů, Horymírovo náměstí a Vrážskou.

V současnosti stavbaři odstraňují staré kolejnice, odtěží zemní vrstvy, upraví železniční spodek i svršek. Kromě toho během zhruba šestitýdenní uzavírky položí v místě přejezdu kabelovod a napojí ho do nových šachet.

Následovat bude postupné položení pražců a celé koleje od starého stadionu až do prostoru vlakové stanice. V rámci optimalizace tratě jsou již v Radotíně vybudovány části nových bezbariérových podchodů, postupně se staví i nová nástupiště.