Vizina_posviceni_1g

Vizina_posviceni_1g

Foto: z archivu obce Vižina