Poslední žádosti o kotlíkovou dotaci dostaly „zelenou“

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Středočeští radní schválili posledních 65 žádostí o takzvanou kotlíkovou dotaci, které zájemci poslali v prvním kole současného programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018.

Po kontrole, zda splňují podmínky programu, ve středu 5. října středočeští radní schválili jejich registraci, a další úspěšní žadatelé tedy budou vyzváni k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. „O kotlíkové dotace byl obrovský zájem. Celkem jsme zaregistrovali 4 503 žádostí. Jsem rád, že občané tuto šanci, jak zlepšit stav ovzduší v regionu, bezezbytku využili,“ prohlásil hejtman Miloš Petera.

Žadatelům bude po uzavření smlouvy a dodání zálohové faktury na nákup nového zdroje tepla poskytnuta na účet zálohová platba ve výši 40 000 korun. „Zbytek peněz bude žadateli vyplacen, až dodá veškeré podklady – fotky odstraněného kotle, potvrzení o likvidaci, účetní doklady, protokol o uvedení kotle do trvalého provozu atd. Na realizaci mají sedm měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory,“ upřesnil náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád.

Na takzvané kotlíkové dotace má Středočeský kraj přidělenu dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v celkové výši 501 milionů korun. „V prvním kole jsou zaregistrovány žádosti v celkovém objemu zhruba 506 milionů korun. Chybějící finanční částka bude pokryta z rozpočtu Středočeského kraje. Zájem občanů je však stále obrovský, proto jsme požádali SFŽP o navýšení dotace. Máme už přislíbeno dalších 50 milionů, a v nejbližších týdnech tak budeme moci vyhlásit druhé kolo přijímání žádostí,“ dodal hejtman Miloš Petera.