Počet lidí s demencí stoupá, potřebují péči

Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi trpí v Česku více než 150 000 lidí a odhaduje se, že během následujících dvaceti let jejich počet stoupne na dvojnásobek.

V úterý 21. září si připomínáme Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, v České republice se poprvé slavil v roce 1998. Jeho cílem je zvýšit povědomí o této těžké nemoci, kterou ve stáří mnoho lidí podceňuje. Nějakou formou demence dnes trpí už každý desátý člověk nad 65 let, s prodlužujícím se věkem a špatnou životosprávou jich bude stále více.

Prvními příznaky Alzheimerovy choroby jsou zapomnětlivost a emocionální výjevy. Nemoc se nedá vyléčit, ale díky vývoji medicíny je možné ji stabilizovat. U každého se rozvíjí různou rychlostí. Zpomalit ji může včasná diagnóza a odpovídající léky.

Jak rozpoznat Alzheimerovu chorobu
Klient obvykle poruchu sám nerozpozná, nebo se stydí a příznaky maskuje. Mírné poruchy myšlení a zapomínání jsou okolím často mylně považovány za přiměřené věku, a to i v případě závažnějších výpadků paměti. Narušených schopností si lze všimnout zejména při běžném rozhovoru. Indicií mohou být časté nepřesnosti, logické chyby v odpovědích, obtížné hledání slov při komunikaci, nevybavování si některých událostí a údajů.

Klienti přicházejí k lékaři nejčastěji s potížemi s pamětí a myšlením. Na problémy ale často upozorní spíše rodina či přátelé. Nemoc může postupně změnit celou osobnost.

Péče o nemocné
V pokročilém stadiu demence se rodina obvykle neobejde bez kvalifikované pomoci. Sama by totiž péči nezvládla. U kaž­dého člověka je projev i průběh nemoci jiný, a tak je na pečujícím, aby zvážil, nakolik a jak dlouho je nemocný člověk schopen být sám doma a kdy vyžaduje neustálou přítomnost druhé osoby. Někdy nezbývá nic jiného než 24hodinová péče.

Jednou ze společností s celodenní péčí je Alzheimercentrum. V sociálních službách působí již od roku 1996, kdy otevřelo první pracoviště v Písku.

Alzheimercentrum nabízí lidem s nějakou formou demence unikátní koncept kombinující ošetřovatelskou, sociální a zdravotní péči. Součástí jsou aktivizační činnosti poskytované podle stupně závislosti klienta na péči a vycházející z jeho individuálního plánu s akcentem na zachování nebo zlepšení kvality života.

10 PŘÍZNAKŮ, KTERÉ BY VÁS MĚLY VAROVAT

 • Ztráta paměti ovlivňující schopnost plnit běžné pracovní úkoly
 • Problémy s vykonáváním běžných činností
 • Problémy s řečí
 • Časová a místní dezorientace
 • Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek
 • Problémy s abstraktním myšlením
 • Ukládání věcí na nesprávné místo
 • Změny v náladě nebo chování
 • Změny osobnosti
 • Ztráta iniciativy

 

 1. září Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
  Více informací na www.alzheimercentrum.cz