Petici za vyčištění řeky podepsaly čtyři tisíce lidí

povodne 2013-1Protipovodňová opatření, především vyčištění toku řeky a obnovení regulace toku v Srbsku požadovala petice, která kolovala po regionu a bylo možné se k ní připojit i na internetu.

“Papírovou” petici podepsaly čtyři tisíce lidí, internetovou verzi potom dalších 500. Cíle petentů jsou:

– přimět odpovědné orgány, aby se tímto problémem zabývaly a vytvořily dostatečná protipovodňová opatření na celém dolním toku Berounky

– vyčistit koryto dolního toku řeky Berounky

– obnovit původní regulaci toku řeky v Srbsku.

Autoři petice nyní komunikují s odborníky a hledají možnosti, jak zvýšit kapacitu koryta řeky. V současné době se připravují žádosti na kompetentní orgány s tím, aby na protipovodňová opatření vyčlenily peníze.

(jm)