Pasování na čtenáře ve všenorské knihovně

Pasování na čtenáře ve všenorské knihovněVšenorská knihovna a Informační centrum Berounka se v  nedávné době přestěhovaly do nově zrekonstruovaných prostor, kam se vešla i čítárna.

 Je větší, přehledná, světlá, zkrátka příjemná.

V sousedství se nachází společenský sál, což knihovně samotné přináší daleko lepší možnosti plnit své poslání společenského, kulturního a vzdělávacího centra.

Ve fondu knihovny ve Všenorech je kolem 10 tisíc svazků. Bohatě obsazena je beletrie klasická i dětská, detektivky, historické knihy, knihy o umění i re-
gionální, cestopisy a průvodce.
Knihovna se specializuje na životopisy osobností. Samozřejmě jsou mezi nimi i ty, které jsou spjaté se Všenory.  Knihovna v roce 2011 získala od Dr. Galiny Vaněčkové řadu českých i ruských knih o výborné básnířce Marině Cvetajevové.

Dr. Vaněčková je sama autorkou některých z nich. Dále se jedná o pedagoga Josefa Kubálka, filozofa Karla Kosíka, architekta Břetislava Štorma, hudebního skladatele Zdeňka Krotila (Všenorská polka, Dobřichovická polka), básníka Vladimíra Holana.

Široce zastoupena je také regionální literatura. Knihovna archivuje publikace, regionální noviny, zpravodaje, další periodika vydávaná okolními městy a obcemi a samozřejmě Všenorský zpravodaj. Má ve svém fondu  též filmy o historii obce.

Návštěvníci mohou využít internetového připojení. Od září 2011 tu působí vedle knihovnice Aleny Sahánkové rovněž paní Jitka Štechová, což umožnilo otevřít knihovnu i přes den.

Čtenáři

Knihovna ve Všenorech má zaregistrováno kolem 200 čtenářů. „V poslední době bych řekla, že sem k nám stále častěji přicházejí maminky s dětmi i celé rodiny. Rodiče dětem knihovnu ukazují, společně si vybírají knížky nebo jim tady rovnou čtou. Řekla bych, že se jim knihovna v novém líbí,“ pochvaluje si místní knihovnice Alena Sahánková.

Na dotaz, co nového připravují, odpovídá: „Rádi bychom měli na webu on-line katalog, proto jsme zažádali o grant na tento účel.“

V současné době knihovna komunikuje se čtenáři i dalšími zájemci prostřednictvím e-mailu. Zasílá aktuální informace o knihovně, knižních novinkách a akcích. A to nejen vlastních.

„Často se na nás obracejí studenti, autoři odborné literatury, novináři. Většinou se jedná o Marinu Cvetajevovou nebo památky obce. Občas přijde diplomant nebo zájemce o historii obce, který pátrá po svém rodu,“ doplňuje Alena Sahánková.

Spolupráce

Knihovna spolupracuje s Oblastním archivem v Dobřichovicích nebo s Regionálním muzeem v Jílovém. Tam převážně s historičkou Mgr. Tejčkovou.

Pravidelně na jaře a na podzim pořádá geologické vycházky do okolí společně s geologem Mgr. Filipem Stehlíkem. Ty se díky panu Stehlíkovi těší velké oblibě. Lidé se ptají i během roku, kdy bude další exkurze, nechtějí o ni přijít. Proto pozor: ta nejbližší se uskuteční v dubnu a zájemce zavede až do Posázaví.

Pasování na rytíře

Se základní a s mateřskou školou ve Všenorech už druhým rokem pořádají květnovou akci nazvanou Pasování na čtenáře. Cílem je přivést děti do knihovny v době, kdy už umějí všechna písmenka, povzbudit je ke čtení i k dalším návštěvám. Rytíř je pasuje na čtenáře, dostanou knihu a ukážou záložku, kterou si samy připravily.

„Mám radost, že se to snad daří. Na autorské čtení knížek Malostranské psí jaro a Malostranský psí podzim spisovatelky Pavly Skálové přišli dětští čtenáři, kteří byli loni pasováni na čtenáře, což je skvělé,“ pochvaluje si paní Sahánková.

Co se připravuje?

„Kromě již zmíněných akcí připravujeme oslavu 120. výročí narození básnířky Mariny Cvetajevové a 105. výročí narození Ing. arch. Břetislava Štorma. V těchto případech bychom rádi spolupracovali s Občanským sdružením pro Všenory, se Společností Mariny Cvetajevové a s ak. architektem Vojtěchem Štormem, synem Ing. arch. Břetislava Štorma. Knihovna dále spolupracuje se Sdružením Liebscher. V dubnu bychom se rádi zúčastnili jejich vycházky na Říp,“ završuje povídání knihovnice Alena Sahánková.

Provozní doba všenorské knihovny a Informačního centra Berounka:

Středa 14:00 – 20:00

Pátek 9:00 – 12:00

Sudá sobota 9:00 – 12:00

knihovna@vsenory.cz

tel.: 607 263 700