Olympijské hry v dobřichovické škole

Olympijské hry v dobřichovické školeZdálo by se, že letní olympiáda je nenávratně pryč, ale není tomu tak všude!

V Základní škole Dobřichovice teprve před několika dny olympiáda začala. Na 300 malých sportovců z prvního stupně, vedeno vlajkonoši z devátého ročníku, reprezentuje státy všech světadílů v patnácti sportovních disciplínách. Jsou zastoupeny některé „opravdu olympijské“ sporty, ale i disciplíny typické pouze pro tuto akci – například přeskoky švihadla. Kromě sportování je hodnocen také plakát pořadatelské země včetně skandování hesla v daném jazyce. A jak to heslo budou volat prvňáci? – no přece česky! Reprezentují totiž Českou republiku: NENÍ DŮLEŽITÉ ZVÍTĚZIT NAD SOUPEŘEM, ALE SÁM NAD SEBOU! A to mohou využít všichni nejen ve sportu.

A jak takový školní olympijský den vypadá? Učení se do školy celý týden nenosí. Ráno začíná nástupem všech delegací a rozdáním medailí získaných v předchozím dni. Pak nastane chvíle hemžení sportovců v tričkách s olympijskými kruhy, které sami vymalovali, než se přemístí na sportoviště. Zde je čekají paní učitelky převtělené do rozhodčích. Ti všichni – stejně jako reprezentanti – slíbili pod stoupající olympijskou vlajkou, že veškeré jejich konání bude čestné a spravedlivé, podle zásady fair play. A pak už ze sebe každý vydá, co umí. Odpoledne štáb zpracuje výsledky, připraví medaile a diplomy, aby bylo další ráno co předávat.

Kolem olympiády se ale nepohybují jen spor- tovci a rozhodčí. Celý harmonogram sestavila a řídí paní učitelka Šárka Jindřichová, vedoucí štábu je paní zástupkyně Pavlína Seidlerová a nejdůležitější osobnost školy – totiž pan ředi- tel Bohuslav Stejskal – tuto olympiádu slavnostně zahájil. Důležitou roli sehrál i pan starosta Michal Pánek, který přinesl (prý až z Londýna) olympijský oheň.

Důležitou složkou každé olympiády jsou média. Zde je představují šesťáci, kteří se snažili být neustále všude, kde se něco děje, vyzbrojeni záznamovými bloky a fotoaparáty. Aby se nechovali jako papparazzi, ale tříbili správný publicistický styl, k tomu je vede paní učitelka Jana Klimtová. Vše, co se jim podaří zachytit, přenesou reportéři pod vedením pana učitele Syblíka na školní webové stránky, kde můžete ještě jednou nasát olympijskou atmosféru i vy.

A že naše olympiáda není letní? Omyl! Rána již jsou sice mlhavá a sluníčko už nemá tu sílu, co mělo o prázdninách, ale až sportovní hry v pátek skončí, bude do konce léta zbývat ještě skoro 27 hodin! Podzimní rovnodennost totiž nastává v sobotu 22. 9. v 15h 49min středoevropského letního času! Slunce v tomto okamžiku vstoupí do znamení Vah. Začne astronomický podzim. A potom i dobřichovická škola bude na své úžasné čtvrté olympijské hry jen vzpomínat.

zs, převzato z dobřichovického Informačního listu