Ochotnické divadlo slaví 90 let

DZ_07_2013.inddDivadlo má v Řevnicích dlouholetou tradici. Hrát se tady začalo nedlouho po první světové válce a s několika málo přestávkami se hraje dodnes.

 Vždycky se najdou lidé, díky kterým soubor funguje.

A je tomu tak i dnes. Divadelní soubor Řevnice, jak zní oficiální název, uvádí každý rok tři až čtyři nové hry, většinou se hraje v Lesním divadle, případně v místním kině. Letos už měli diváci možnost vidět první premiéru, komedii Pane, vy jste vdova v režii Alice Čermákové. Po jednom z představení se také slavilo 90. výročí souboru. Tři další kousky nás ještě čekají během následujících tří měsíců.

Trocha historie

Ustavující valná hromada Jednoty divadelních ochotníků se konala 4. 3. 1923. Nedlouho poté část členů založila další soubor, ale časem se spolky zase spojily. Na konci 30. let tu dokonce hostovali slavní herci L. Pešek, O. Korbelář nebo A. Nedošínská. Za 2. světové války vyhořel sál hotelu Grand, kde měl soubor základnu i všechny kostýmy a kulisy.

Po válce soubor fungoval pod hlavičkou ROH nebo pod Kulturním střediskem, od roku 1957 se hrálo pouze v létě v Lesním divadle. To ale postupně zchátralo tak, že se v něm vystupovat nedalo, psal se rok 1966. O pět let později však hrstka nadšenců obnovila činnost i Lesní divadlo a až do roku 1984 zažívalo řevnické divadlo zlatou dobu, hodně se hrálo a jezdilo na divadelní festivaly.

Po revoluci v roce 1989 nastal na několik let útlum, plná činnost pak byla obnovena roku 1997. A v roce 2001 bylo založeno občanské sdružení Divadelní soubor Řevnice. Od té doby se znovu vylepšilo i Lesní divadlo.