Obce řeší vzrůstající počet seniorů

DZ_10_2012.inddPočet starších obyvatel se zvyšuje a nároky na služby pro ně stoupají.

Již podruhé si v České republice připomínáme Mezinárodní den seniorů, který stanovila Organizace spojených národů (OSN) na 1. října. Zatímco Svátek matek nebo Mezinárodní den dětí patří mezi všeobecně uznávané a vzpomínané dny, na starší spoluobčany se často zapomíná. Zvyšující se počet seniorů je však problém, na který musí reagovat nejenom OSN, ale i všechny úrovně státní správy v naší republice. Náš region je z hlediska celorepublikového průměru poměrně unikátní.

Do dolního Poberouní se  stěhuje stále vyšší počet mladých lidí, rodí se více dětí, školky i školy jsou přeplněné. Na rozdíl od stavu v celé ČR se průměrný věk obyvatelstva dolního Poberouní v posledních letech snižuje. Na druhé straně ale obecně klesá úmrtnost a zvyšuje se naděje dožití. Počet seniorů (obyvatel starších 65 let) z absolutního pohledu neustále vzrůstá, v posledních letech přibývá v této věkové skupině v regionu více než tisíc obyvatel každý rok.

Obce proto musí reagovat na zvýšenou poptávku po službách pro seniory. Postupně roste zájem o zdravotní potřeby, lékařskou péči, pečovatelskou službu, domovy důchodců, hospice a paliativní péči. Stranou zájmu nezůstává problematika aktivního prožívání seniorského věku – zajištění kulturních programů, slev, setkávání a vzdělávání seniorů. Obce tomu přikládají mimořádnou důležitost a v rámci svých rozpočtů vynakládají prostředky podle svých možností. Na rozdíl od jiných znevýhodněných skupin obyvatelstva se však v této oblasti vyskytuje malý počet dobrovolníků, občanských sdružení, a především sponzorů. Společnost zatím reaguje pomaleji a ve velké míře spoléhá na stát, který ovšem do sociální oblasti posílá stále méně peněz.

Péče o seniory v našem regionu je hlavním tématem říjnového čísla Dobnet zpravodaje. Čtení článku pro vás možná bude příležitostí zastavit se v tomto uspěchaném světě a oslavit Mezinárodní den seniorů se svými nejbližšími v rámci rodiny. Vždyť co může být krásnějšího a povzbudivějšího, než si vzpomenout na babičku s květinou a na dědu třeba s lahvinkou nějakého dobrého pití.

Tomáš Hromádka