O víkendu volíme prezidenta

O víkendu volíme prezidentaVolba prezidenta České republiky se koná v pátek 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb vydá na žádost voliče okrsková volební komise za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V případě, že do druhého volebního kola postoupí více kandidátů, což je velice pravděpodobné, se druhé kolo volby prezidenta bude konat 25. a 26. ledna 2013.

Zdroj: www.revnice.cz

 

(mn)