Nová školka v Letech

DZ_06_2013.inddKarolína Benešová a Michaela Kotěrová se rozhodly otevřít školinku Nonu.

Co vás vedlo k otevření nové školky?

Všude vzniká plno školek a mateřských center, u nás v Letech je pouze školka státní, která svojí kapacitou není schopna pojmout všechny děti. Tak jsme se rozhodly založit školinku Nonu. Naším cílem je vytvořit místo pro děti, kde by se mohly setkávat se svými kamarády a rozvíjely své dovednosti.

Kdy a kde bude školinka otevřena?

Nona bude na návsi v Letech v nově zrekonstruovaném objektu pana Bolarta. Je to velmi klidná lokalita ideální pro děti. Máme k dispozici letovský Sokol, možnost procházek je neomezená. Těšíme se, že s dětmi vyrazíme za každého počasí. Otevíráme 2. září 2013, ale poslední srpnový týden umožníme rodičům a dětem návštěvu školky, aby se seznámili s novými kamarády, paními učitelkami a prostředím.

Jak bude probíhat stravování?

Obědy budeme dovážet ze všenorské školní jídelny, kde vaří podle programu Pestrá strava. Dopolední a odpolední svačinky budou připravovány přímo ve školce.

Jaké kroužky a jiné aktivity plánujete?

V odpoledních hodinách připravujeme jógu pro děti, angličtinu, keramiku a hudební kroužek Yamaha. Máme také v plánu otevřít kroužky pro děti školního věku. Anglický jazyk, kroužek módní tvorby atd.

Co plánujete do budoucna?

Nyní je ve školkách problém umístit děti s vývojovými poruchami. Jsme nakloněny tomu, aby tyto děti také navštěvovaly naši školku a byly zapojeny do školního programu společně s ostatními dětmi.

Kontakty:

tel.: 723 450 510

e-mail: skolinkanona@gmail.cz

www.skolinkanona.cz