Nekontrolovaný růst počtu obyvatel

Nekontrolovaný růst počtu obyvatelJak se v posledních letech vyvíjí demografická situace v našem regionu.

Strmý růst počtu obyvatel v posledních deseti letech zejména v obcích Lety, Hlásná Třebaň, Svinaře a Karlík (v posledně zmiňované obci loňský skok představuje nárůst téměř o jednu pětinu jejích obyvatel) znamená značné zvýšení potřeb obce z hlediska infrastruktury, a tím také míst v okolních školách, protože ani jedna z jmenovaných obcí školu nezřizuje (což z hlediska velikosti obce Lety může být jeden směr úvah, zda se pustit do vybudování vlastní školy).

Pokud se budeme držet tématu a vyjdeme  z demografických dat, lze vyvodit následující:

Skokový nárůst v počtu dětí zaznamenaly především Lety, Svinaře i Karlík. Tedy obce, které se náhle nekontrolovaně rozrostly a zvyšování počtu jejich obyvatel lze předpokládat i do budoucna, pokud v nových územních plánech neuplatní přísné regulační plány, které by eliminovaly stejné problémy i v následujících letech.

Svinaře i Karlík znásobily za posledních 20 let počet svých dětí i více než 4krát, Hlásná Třebaň 3krát. Podobně také Lety, které mají v současné době o 50 dětí mladších 14 let více než Všenory, jež disponují vlastní dvoustupňovou školou s kapacitou 200 dětí. Liteň má dokonce o 100 dětí méně než Lety, a přitom zřizuje vlastní základní školu.

Obce s vlastní školou nezaznamenaly nijak zvlášť dramatický vývoj v počtech svých dětí, takže občané při diskusích o zvětšení kapacity školy oprávněně kladou otázku: „Zvětšujeme kapacitu školy pro děti z okolních obcí. Jak se tedy tyto obce budou podílet na nemalých investicích do naší školy?“

V Karlíku, zdá se, děti ze školních let odrůstají, naopak přibývá předškolních a školních dětí ve všech ostatních uvedených obcích. V Letech budou muset počítat i s naplněním téměř dvou tříd v jednom ročníku.

Zřizovatelé škol by jistě měli očekávat narůstající počet žáků minimálně v pěti následujících letech.

Barbora Tesařová