Nejlepší obrana je zdravé sebevědomí

foto: Jan Řehák
foto: Jan Řehák

K rozhovoru s Řevničankou Karin Řehákovou, speciální pedagožkou a psycho-, arte- i snovou terapeutkou mě přivedl nepříjemný zážitek.

S jednou zvláštní osobou jsme vedli oficiální jednání, které bylo vyhrocené a velmi nepříjemné. Bytostně jsem cítila, jak se mě tento člověk snaží ovládnout, vmanévrovat do své moci a ochromit moji vůli. v jazyce magiků by se mu říkalo černý kouzelník či mág, v jazyce dnešním je to manipulátor, který se vás snaží obrat o vlastní vůli.

Jak se dá přeložit výraz černá magie v komunikaci?
Spojení těchto dvou pojmů zní možná nezvykle, ale je výstižné. Nejedná se o temného čaroděje s hůlkou, ale o intenzivní negativní energii, jež nás v komunikaci s určitou osobou může oslabovat nebo až emočně i funkčně paralyzovat. Slovo má neuvěřitelnou moc a sílu – jak v rovině negativního působení, tak v rovině uzdravující a posilující. I ta nejčernější magie má vždy svůj bílý protipol. Schopnost či potřeba vzbuzovat v druhém negativní pocity (viny, nekompetentnosti, nehodnoty…) s určitým záměrem je obyčejná manipulace.

Jak rozeznáme, že se s námi pokouší někdo manipulovat?
Velmi citlivým ukazatelem je naše tělo. To často předběhne rozumové vyhodnocení situace. Naší nevýhodou může být, že nepříjemné jednání se bude odehrávat v instituci, která našeho komunikačního partnera odborně zaštiťuje. Často máme v komunikaci s odbornou personou tendenci příjmat jeho odborný názor, který je posvěcen jeho vzděláním. Ve chvíli, kdy naše tělo začne vysílat zprávy o své nepohodě, je jasné, že je něco špatně. Třesou se nám nohy, nedýcháme, svírá se krk nebo se nám zvedá žaludek. Tyto fyzické vjemy nesou informace o tom, co skutečně prožíváme i v rovině duševní. Zvláště dech je v tomto případě stěžejním faktorem. Čím mělčeji a méně dýchám, méně okysličuji mozek – tudíž mi to málo myslí, můj hlas je skříplý, zalykám se. Čili pravý opak, co bych v této situaci potřebovala. Zkrátka – pokud se necítím jako rovnocenný komunikační partner, je čas tento způsob rozhovoru zastavit a pokusit se ho změnit.

Lze se tomu vůbec bránit, a pokud ano, jak?
Jak jsem již zmínila: existují »protikouzla «! Hůlkou bílého kouzelníka může být asertivita. Lidová moudroust praví, že štěstí přeje připraveným. V tomto případě to platí dvojnásob. Když víme, že nás čeká nepříjemný pohovor, důkladně se na něj připravíme. Jasně si stanovíme, s jakým cílem do komunikace vstupujeme a s jakým výsledkem z ní chceme odejít. Základ je rozpoznat, že je se mnou manipulováno. Když si tuto skutečnost uvědomím, mám šanci tok negativní energie, kterou cítím, přerušit a vyjádřit potřebu tento způsob hovoru změnit. Pokud situace vyžaduje, aby vztah s komunikačním partnerem v budoucnu pokračoval, ujistím ho, že mám zájem problém řešit, ale nerozumím sdělenému.

Co se stane?
Zastavím rozjetý proces a dávám šanci, aby byla pro mne nepříjemná informace přeparafrázována (sdělena jinými slovy), jež nebudou zatížena silným emočním zabarvením a pro mne budou přijatelná. Jsou i jiné možnosti? Další možností je vlastní parafrázování sdělené informace: Rozumím tomu správně, že…? Zjednodušeně řečeno – hlavní kouzlo jak ustát manipulaci je pečlivě oddělit vlastní informaci od emocí, reagovat pouze na informaci! Možností je řada. Nutno dodat, že to, jak reagujeme na manipulaci, často souvisí s naším vlastním pocitem hodnoty, zkušenostmi z rodinných systémů, prožitých podobných situací a spoustou dalších faktorů. To je věc, kterou nevyřeší sebelepší techniky či literatura. Důležité je trénovat a vnitřně si osvojovat zdravé životní postoje. Ty se pak mohou stát zázračnými předměty či pomocníky, které v pohádkách pomáhají vyhrávat těžké úkoly.

A situace , která se vyvine náhle?
Nenechat se vtáhnout do nevýhodné pozice, kdy jsme zaskočeni. Nereagovat, neodpovídat ihned. Získat čas na rozmyšlenou. Nebát se být autentický – slovně popsat, že jsem nastalou situací překvapena a dohodnout si jiný termín, kdy se na řešení mohu připravit. Pokud to nejde, tím, že přeparafrázuji sdělené vlastními slovy (ujistím se, zda jsem dobře pochopila sdělené), získám čas na rozmyšlenou. Samozřejmě, čím víc je zasažena osobní rovina, tím je těžší impulzivně nereagovat. Ale i tyto situace a dovednosti se dají dobře natrénovat.

Domníváte se, že bychom takovou průpravu potřebovali všichni?
Jednoznačně ano. Myslím, že i naše doba, kdy ve velké míře komunikujeme formou mailových zpráv a sms nahrává tomu, že se můžeme v přímé komunikaci poněkud obtížněji orientovat. Ráda bych připomněla význam neverbální komunikace, jež je často v hovoru to ono zásadní, co může i banální informaci významně zkomplikovat. Jako terapeut musím dodat, že zdravé sebevědomí je nejlepším ochranným či obranným štítem proti černým mágům a energetickým upírům.

Helena Pelikánová, převzato z Našich novin.