Nejen pro milovníky vaření

Nejen pro milovníky vařeníGalerie a muzeum Magdaleny Dobromily Rettigové ve Všeradicích.

S postupujícím podzimem musíme své výlety volit tak, abychom se měli kam schovat v případné nepřízni počasí. Přeje-li nám však štěstí a je pěkně, vyrazíme do lesa na houby nebo jen tak obdivovat barevnou krásu podzimní přírody. Dnešní tip na výlet do Všeradic nám umožňuje obojí.

Historie

Nynější pojmenování původně pochází ze jména Všerad. Pod tímto názvem je obec uváděna již ve 13. století, kdy zčásti náležela Oldřichu Zajícovi z Valdeka. Ve 14. století tu bylo vybudováno panské sídlo, ale v průběhu let se jeho majitelé střídali a většinou zde nebydleli. Celkem podrobně ho popisuje dobový zápis:

„… tvrz od kamene vystavěná a šindelem pokrytá, v níž byl dostatek místností. Když se do tvrze vcházelo, byly po pravé straně při zemi dvě světnice pro čeládku, za nimi dvě světnice pro drůbež, potom pekárna, kde se chléb válel, a druhá pekárna s pecí klenutou dobře opatřenou, potom byly kuchyně klenutá, čtyři sklepy klenuté při zemi a dvě komůrky. Nad tímto přízemím bylo sedm světnic, v nichž se nacházelo osm prkenných kancelářů, dva sklepy klenuté a kaplička klenutá. Nad tím nahoře pod střechou byla sýpka na několik set korců ssutého obilí a jedna prkenná kancelář.“

Významná osoba

Na konci ledna roku 1785 se tu narodila pozdější česká buditelka a spisovatelka, autorka básní, divadelních her a krátkých próz, a hlavně tvůrkyně veleznámé České kuchařky Magdalena Dobromila Rettigová.

Přestože do svých osmnácti let mluvila jen německy, když se provdala za právníka Jana Aloise Sudiprava Rettiga, nadchla se pro vlasteneckou činnost. Oba přijali vlastenecká jména a aktivně se zapojili do obrozeneckých aktivit. Magdalena učila mladé dívky šít, vařit a stolovat.

Galerie a muzeum

Stálá expozice je věnována jejímu nejslavnějšímu dílu, ale zabývá se i průřezem pohnutého života této zajímavé ženy. Při interaktivní prohlídce vás bude doprovázet hlas herečky Simony Stašové.

Můžete si vyzkoušet svoje znalosti starých dobových názvů ze zoologie, botaniky, ale i vaření. Přes 3D brýle nahlédnete do tisíciletého vývoje středoevropské kuchyně od raného středověku až po konec 19. století. Jistě vás i vaše děti zaujme.

V prvním patře objektu se chystá přehlídka české vesnice. Uvidíte například ruční pračky či dobové kuchyňské náčiní. Zachycena bude nejen zemědělská činnost, ale i běžný život lidí.

Výtvarné umění

Druhé podlaží je věnováno umění. Své stálé místo zde má současné výtvarné umění a konají se tady i pravidelné autorské výstavy známých výtvarníků, fotografů a sochařů.

Pořádání mezinárodního malířského sympozia má ve Všeradicích již několikaletou tradici.

ART Sympozia se zde konají od roku 2006. Za tu dobu se akce zúčastnila takřka stovka malířů a sochařů z různých částí světa. Svá díla tu vytvářeli nejen domácí umělci, ale také jejich kolegové ze Švédska, Slovenska, Švýcarska, z Polska, Německa, Maďarska, Ukrajiny, Mongolska či Kanady. Některá díla zůstávají trvalou součástí Galerie a muzea M. D. Rettigové.

Akce

V podkroví se nalézá ozvučený multifunkční sál. Na pravidelná měsíční setkání s názvem Zámecké večery jsou zvány známé osobnosti z oblasti divadla, hudby, politiky, sportu, umění a dalších sfér kulturního a společenského života.

Další tradiční všeradickou akcí je Vaření se zámeckou paní. Bojuje se o putovní pohár M. D. Rettigové.

Okolí

Budete-li chtít absolvovat výlet na celý den, v blízkém okolí si zaběhněte na rozhlednu na Studeném vrchu nebo si prohlédněte Koněpruské jeskyně, při horším počasí zvládnete ještě prohlídku zámku na Dobříši.

(lk)