Mladí architekti budou zlepšovat Srbsko

Architektura do průměrné české vesnice zavítá málokdy.

Můžeme se dohadovat, zda je chyba na straně architektů, kteří nevidí pro své umělecké ambice na vesnici místo, nebo obyvatel, kteří jsou víceméně konzervativní. To ale neplatí pro Srbsko. V polovině září se v naší vsi sejde dvacítka studentů architektury, stavitelství a designu, aby během tří dní pomohli zlepšit stav srbských ulic. Jejich úkolem bude vytvořit návrhy na obnovu těch nejproblematičtějších částí obce.

A aby výsledek nezůstal jen na papíře, mají do svého projektu zahrnout objekt, který vlastníma rukama postaví ze dřeva. Může to být lavička, socha, ale třeba i atrakce pro děti či dospělé, která oživí okolí. Tyto výtvory, které architekti darují obci, umístíme přímo na navrhovaná místa. Vše začne ve středu 11. 9. večer v kulturním domě sérií tematických přednášek a bude pokračovat do soboty 14. 9., kdy sami autoři představí veřejnosti své výtvory. Závěr obstará oslava. Všichni jsou zváni ke koukání, poslechu a – hlavně diskuzím během celého workshopu! Najdete nás na prostranství u lávky.

Zuzana Kučerová, převzato z Našich novin.