Lety přidávají místa na tříděný odpad

Lety přidávají místa na tříděný odpadV obci přibyla nová místa pro sběr tříděného odpadu. Otevřela se i sběrna kovů.

Kromě známého místa Na Návsi, můžete zajet také k hasičské zbrojnici, kde můžete hasičům odevzdat i elektroodpad, dále je tradiční místo v ulici Prostřední, nově v ulici Lomená, Na Skalkách a na křižovatce ulic Nad Lesíkem a Na Vrších. Nově přibyly kontejnery na nápojové kartony, které jsou oranžové. Navýšen byl počet žlutých kontejnerů na plasty i modrých na papír.

Nájmy (většina nádob není v majetku obce) i vývoz nádob se separovaným odpadem jsou hrazeny z poplatků za odvoz odpadu. Takže část poplatku, který hradíte za svoz komunálního odpadu je určena i na svoz odpadu separovaného.

V závislosti na množství vytříděného odpadu dostává obec malý příspěvek za tuto činnost od společnosti Ekokom. Příspěvek se zvyšuje také druhovou separací. Takže pokud se naučíme třídit i dostatečné množství nápojových kartonů, které nově můžete odložit do oranžových kontejnerů, pak také zpětná dotace od Ekokomu naroste. Také pomohlo i otevření sběrny druhotných surovin na území obce.

V kontejneru„život“ vytříděného odpadu jen tak rychle nekončí. Odsud jej sveze popelářské auto na třídící linku, kde se ještě ručně dotřiďuje například podle materiálu nebo barvy.

Z třídící linky putuje slisovaný odpad ve velkých balících ke zpracovatelům. Ti z něj vyrobí nové výrobky, se kterými se běžně setkáváme – ať jsou to skleněné lahve, toaletní papír, sešity, časopisy, PET lahve nebo jiné plastové obaly.

Skoro drtivá většina papíru, který si můžete běžně koupit, obsahuje podíl tzv. sběrového – recyklovaného papíru. Z toho se vyrábí sešity, časopisy, toaletní papíry, krabice a různé papírové obaly. Lepenka se používá na výrobu tepelných izolací nebo speciálních zatravňovacích koberců kolem dálnic. Recyklací PET lahví se vyrábí opět PET lahve nebo silonové vlákno. Z něj se vznikají například interiéry do aut, výplně do spacáků a bund, fleecové mikiny nebo výplně do peřin či povlaků. Ze směsných plastů (fólie, sáčky, různé plastové obaly např. od šamponů, kelímků od jogurtů) se vyrábí protihlukové stěny kolem dálnic, zatravňovací dlaždice, nebo materiály, které připomínají dřevo. Ze směsných plastů se tak produkují lavičky, verandy, okna nebo také plastové střešní krytiny.

Většina skleněných lahví obsahuje více než polovinu recyklátu. Z recyklovaného skla se vyrábí nápojové sklo a další skleněné výrobky jako vázy nebo okrasné skleněné dekorace. Někde se používá tzv. pěnové sklo, které má skvělé tepelně-izolační vlastnosti.

Z nápojového kartonu se vyrábí papír, protože má velmi kvalitní a dlouhé celulózové vlákno, které se dá několikrát recyklovat. Recyklací nápojových kartonů se také vznikají stavební desky, ze kterých se staví rodinné domky.

O celý systém třídění a recyklace odpadů se stará autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, která vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO-KOM“. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo zdroj energie.

Pro více zajímavých informací o třídění a recyklaci odpadů navštivte stránky www.jaktridit.cz nebowww.facebook.com/tridimodpad.

(bt, Letovák)