Křižovnický statek znovu ožije

Křižovnický statek znovu ožijeChátrající statek na konci ulice 5. května v Dobřichovicích se promění ve společenské prostory, bydlení a v hotel.
V areálu vznikne bydlení pro seniory, běžné byty, hotel, wellness a hala určená pro společenské akce. Bydlení pro seniory počítá s vybudováním 22 přízemních jed­notek, bytů má vzniknout 30, v hotelu je počí­táno s 65 pokoji. 

Na projekt seminárního hotelu je vydáno platné územní rozhodnutí. Představitelé investora na nedávném zasedání rady města představili přepraco­vaný projekt. Ten počítá s určitou redukcí cel­kové zastavěnosti areálu a s jiným zastoupe­ním jednotlivých typů využití.

Stavba čeká na vydání stavebního povolení.

jm, dle dobřichovických Informačních listů