Kraj požádá o 518 milionů na další „kotlíkové dotace“

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Rada Středočeského kraje požádá Státní fond životního prostředí o dotaci na výměnu zdrojů na pevná paliva v rodinných domech v hodnotě 518 milionů korun. Po akceptaci částky vyhlásí další výzvu tzv. kotlíkových dotací.

„Minimální procentuální podíl na alokaci finančních prostředků v dané výzvě pro náš kraj představuje 17,26 procent celkové alokace, tedy 518 milionů korun,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Na nejbližší výzvu k výměně starých kotlů v rámci České republiky jsou tři miliardy korun. Kraj musí o dotaci požádat nejpozději do 30. září.

Hejtman upřesnil, že předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna výměna hlavního neekologického zdroje vytápění na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel v kombinaci s instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplovodního vytápění a o mikroenergetická opatření.

Petara dále uvedl, že oproti předchozímu roku není v letošním roce při financování záměru výměny kotlů nutná spoluúčast kraje, na druhé straně je ale dosažení na tuto podporu přísnější. Žadatel může vyměnit kotel na pevná paliva za kotel nejvyšší třídy, splňující současně u kotlů na pevná paliva směrnici o Ekodesignu, tedy emisní parametry přísnější než pátá třída.

V rámci řešené výzvy je možné podpořit pouze rodinné domy, které splňují energetickou náročnost ,,C“, což se prokazuje Průkazem energetické náročnosti, nebo lze provést v rámci výměny zdroje vytápění i ,,mikro“ energetická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu. ,,Mikro“ energetickými opatřeními se rozumí např. částečná výměna výplní stavebních otvorů, jejich utěsnění či zateplení střechy, půdních prostor, stropu nebo podlah apod. S výběrem vhodného opatření žadatelům pomůže energetický specialista, kterého je možné hradit z dotace.

„Fyzická osoba může předložit žádost o dotaci až po získání potvrzení o vhodnosti mikroopatření nebo předložení průkazu energetické náročnosti budovy,“ zdůraznil hejtman.

Podle pevně stanovených pravidel výzvy musí Středočeský kraj do roku 2018 vyměnit 3 460 kotlů.

(red)