Kraj pomůže dětem s obědy, peníze půjdou z dotací

Ilustrační foto: archiv

DOLNÍ BEROUNKA, STŘEDOČESKÝ KRAJ – Zastupitelé středních Čech chtějí podpořit děti ze sociálně slabších rodin od tří do 15 let. Schválili projektový záměr „Obědy do škol ve Středočeském kraji IV“ pro školní rok 2021/2022.

Týkat by se mělo 1340 dětí. Peníze za obědy půjdou z evropských peněz a od státu. Celkem půjde o 6,79 milionu korun. „Bude-li naše projektová žádost schválena, pak poskytnutá dotace představuje 100 procent způsobilých výdajů, které budou z 85 procent hrazeny z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a z 15 procent ze státního rozpočtu,“ doplnil náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN)

V dalším školním roce se do projektu zapojí 188 mateřských a základních škol a gymnázií a 14 jídelen. Některé školy a školní jídelny jako samostatné subjekty zastřešují zapojení více škol najednou.

(red)