Koncert na mostě po deseti letech

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAV sobotu 22. září se v parku před letovským mostem opět po letech rozezní hudba.

A nejen tam. Celý den se ponese v duchu vzpomínání na dobu před deseti lety, kdy velká část obce byla postižena povodněmi.

V 10:00 hodin bude zahájena v obecním sále U Kafků výstava fotografií spojená s besedou nad obecními kronikami, které se zúčastní jak místní kronikář Jiří Hudeček, tak pracovník okresního archivu v Dobřichovicích PhDr. Pavel Buchtele.

Tématem budou záplavy v historii obce, nejstarší dokumenty nebo zajímavosti z obecních kronik. Odpoledne zaznějí první tóny pozvaných hostů, mezi nimiž nebudou chybět místní dětské soubory, skupina Proměny či Třehusk. Vystoupí též Vlak na Dobříš, Kapičky nebo Brass Band. Všichni jste srdečně zváni!

(bt)