Kolaps příměstské dopravy zažehnán

Kolaps příměstské dopravy zažehnánPlížící se pohroma, hrozící, že se na začátku června zhroutí systém příměstské dopravy, nenastane. Kraj ustoupil.

Veškeré smlouvy na zajišťování příměstské dopravy vypověděl autobusovým dopravcům bývalý hejtman David Rath. Výpovědní doba by uplynula na konci tohoto měsíce. Po zadržení hejtmana a jeho rezignaci slíbil náměstek pro dopravu, že všechny výpovědi zruší.

David Rath smlouvy vypověděl údajně kvůli vysoké ceně a snaze ušetřit. Svůj postup ale nekoordinoval s hlavním městem a s organizací ROPID která zajišťuje spoje propojující Prahu se středními Čechami. Pokud by se hlavní město s krajem do konce měsíce nedohodlo, hrozilo zkušení veškeré návaznosti spojů. V nouzovém režimu hrozilo, že cestující budou muset na hranicích Prahy a kraje přestupovat.

S odstoupením od výpovědí tak žádné přerušení provozu nehrozí.

(jm)