Kdy se otevře Velká Amerika?

Kdy se otevře Velká AmerikaStovky dobrodruhů ročně riskují své peněženky, zdraví a životy, aby se dostaly do Velké Ameriky.
Amatérští speleologové, trampové, vyznavači koupání. Ti všichni riskují až patnáctitisícovou pokutu, ale také své zdraví a život na nestabilních skalách. Každoročně si mořinské lomy vyberou i nejvyšší daň.

Proč se tedy bývalý lom i s celou svou úchvatnou scenerií, byť za jasně daných bezpečnostních opatření, oficiálně neotevře? Oficiální otevření lomu je z několika důvodů takřka neřešitelný problém.

Tím prvním důvodem je už sama bezpečnost. Lom se v šedesátých letech uzavřel po velkém sesuvu. Stěny lomu nejsou bezpečné dodnes. Dobře je to vidět v zimě. Čerstvě popadané kameny zdobí zamrzlou hladinu jezera a varují.

Zabezpečení svahů by si vyžádalo velké náklady. Navíc bezpečnostní sítě, které by byly potřeba, ochránci přírody nepovolí instalovat.

Druhým důvodem je existence lomu samotného. Lom totiž nebyl vytěžen a je administrativně stále veden důlní dílo. To není ze zákona možné zpřístupnit veřejnosti.

Především v jižní stěně dosud leží desítky milionů tun vysoce kvalitního vápence, který je zahrnut v seznamu nerostných surovin. Vytěžení by znamenalo rozšíření lomu přibližně na dvojnásobek. V průběhu let ale pokročily těžební metody a bezpečnostní předpisy a těžbu by bylo nutno provést v patnáctimetrových schodech. Jedinečná scenerie uzavřeného kaňonu a příkrých stěn by byla ta tam.

Vzhledem k množství a kvalitě vápencového ložiska ho ministerstvo průmyslu a obchodu odmítá odepsat. Od ukončení těžby se ale lom stal součástí chráněného území a těžbu zde nepovolí ani ministerstvo životního prostředí. Snahy o zpřístupnění se tak dostaly do patové situace, ve které budou ještě dlouhá léta.

(jm)