K řevnickému hřbitovu vede nové schodiště

Foto: Petra Stehlíková

ŘEVNICE – Na řevnický hřbitov se nově mohou pěší návštěvníci dostat nejen po panelové cestě podél ulice ČS Armády, ale také pohodlně po nových schodech. Nová cesta vede po původní trase na Šiberný vrch, je ale nově upravená a doplněná o 30 schodů.

Již dříve zde byly vykáceny náletové dřeviny a opraven původní kříž na vrcholu kopce. „Cesta však stále nenabízela dostatečný komfort pro každého, především v dolní části byla příliš prudká a neschůdná. Po vytvoření stavební čety v Technických službách se vede-ní města letos rozhodlo pěšinu kompletně opravit tak, aby byla schůdná i pro starší lidi,“ uvedla iniciátorka oprav, místostarostka Alice Čermáková.

Pracovníci nejprve s pomocí bagru provedli terénní úpravy, poté vybudovali betonové schody s mezipodestami. Okolí bude ještě terénně upraveno a doseto travou, přibude solární veřejné osvětlení a lavička.

(pan)