Je správný čas přihlásit dítě na atletiku

Foto: ASK Dipoli

Nový černošický ovál již slouží všem nadšeným sportovcům. A jak se zdá, nejvíc těm z atletického oddílu ASK Dipoli. Vedení tohoto klubu přichází s novou unikátní koncepcí.
Má navýšené počty termínů atletických tréninků od září 2019 pro všechny věkové kategorie, se soustředěními i s příměstskými tábory. Právě nyní je ideální doba k plánování náplně volného času dětí na další školní rok 2019/2020, a tak na webu ASKDipoli.cz najdete přihlášky na atletické tréninky začínající v září.

Děti lze zapsat podle několika věkových kategorií, od atletické školky (pro děti narozené v letech 2013–2014) až po starší žactvo a dorost (pro ročníky 2001–2006). Tréninky probíhají v Černošicích a Dobřichovicích, stejně jako příměstské tábory, během nichž chlapci a děvčata rozvíjejí svou pohybovou všestrannost.

(red)