Třebaňští mohou do sousedního okresu

Hlásná Třebaň Foto: Petra Stehlíková

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, ZADNÍ TŘEBAŇ – Ministr vnitra Jan Hamáček udělil všem, kteří mají trvalý pobyt v Hlásné Třebani, Zadní Třebani a na Rovinách, výjimku ze zákazu cest mimo okres. Mohou tedy jezdit do okresu Praha – západ.

Hranice mezi okresem Beroun a Praha – západ totiž v Hlásné Třebani mimo jiné procházejí ulicí Slunečná na Rovinách. Proto obec zažádala o výjimku ministerstvo vnitra – a dostala ji. „Výjimka se vztahuje na cesty za nákupy zboží a služeb. Pro cestu za nákupem do Letů, Řevnic či Dobřichovic tak naši občané nebudou potřebovat písemné potvrzení,“ vysvětlují představitelé obce Hlásná Třebaň. Podobný postup zvolila také starostka Zadní Třebaně, podle které obec geograficky spadá do okresu Praha – západ a lidé zde vyřizují nejen nákupy, ale také záležitosti na úřadech, na poště či odvoz odpadu na sběrný dvůr EKOS. „Mám velikou radost, že to vyšlo,” řekla zadnotřebaňská starostka Markéta Simanová.

Výrazné vládní restrikce proti šíření koronaviru platí ještě celý příští týden. Mimo jiné nám určují nepřekračovat hranice okresu, ve kterém se nacházíme.

(red)