Hlásná Třebaň sbírá nápady na úpravy obce

foto: hlasnatreban.cz
foto: hlasnatreban.cz

Obec bude v letošním roce upravovat veřejná prostranství. 

Půjde především o kácení náletových dřevin, terénní úpravy a výsadbu nových stromů. V této souvislosti hledá vedení obce inspiraci a podněty na zvelebení veřejného prostranství i od svých občanů.

S jakýmkoliv nápadem na úpravu a zvelebení veřejného prostoru v obci je možné se obrátit písemně, a to buď klasickou poštou, nebo e-mailem na obec nebo na kteréhokoliv ze zastupitelů. Vedení obce slibuje, že se bude zabývat každým podnětem a většinu z nich se pokusí do připravovaných úprav zapracovat.

(jm)