Exkurze s pozorováním hmyzu a motýlů

Ilustrační foto: archiv

SRBSKO, KARLŠTEJN – Správa CHKO Český kras pořádá jarní entomologickou exkurzi, která se uskuteční poslední květnovou sobotu v květnu 29.5. Sraz zájemců je v 9:10 hodin u nádraží v Srbsku.

Exkurzi povedou Lucie Hrůzová a Petr Heřman. Trasa dlouhá zhruba sedm kilometrů povede přes pískovnu nad Srbskem a travnaté lesostepní biotopy. Během výletu budete moci pozorovat a určovat zajímavý jarní hmyz, denní motýly a podle aktuálních možností i vodní bezobratlé živočichy v řece Berounce.

Konec je naplánován v Karlštejně, odkud je možnost jet vlakem domů nebo se vrátit do Srbska.

(pan)