Dobřichovice lákají na Mistrovské kurzy

Dobřichovice lákají na Mistrovské kurzyNa přelomu července a srpna, přesněji od 27.7, do 3.8., proběhne na zámku tradiční akce.

 

Pod vedení profesora pražské konzervartoře Karla Doležala proběhne již podvanácté v Dobřichovicích další ročník mistrovských kursů. Karel Doležal je vynikající hudebník, profesor Pražské konzervatoře a zakladatel mezinárodně renomovaného Doležalova kvarteta. Je členem komorního spolku Pražské filharmonie. Vedl mistrovské kursy v řadě zemí jako Španělsko, Finsko, Korea, Norsko atd. V současné době organizuje tyto mistrovské kursy v Dobřichovicích na zámku vždy o prázdninách. Karel Doležal sám hraje na Italský nástroj Carlo Testore z roku 1731.

Mistrovské kursy jsou zaměřeny zejména na zdokonalení talentovaných mladých umělců se zaměřením na violu, housle, violoncello a nově i na hoboj. Kursy probíhají pod vedením profesorů pražské konzervatoře.

Loňského ročníku se jako vyučující účastnila též např. významná profesorka Stephanie Baer, která je odborným vedoucím smyčcového oboru a profesorkou violového a komorního oddělení na New York University.

Součástí spolupráce s městem Dobřichovice je i uspořádání několika koncertů v průběhu kursů. Loni jsme si mohli žasnout nad vynikajícím výkonem Doležalova kvarteta při Janáčkových Listech důvěrných či při závěrečném koncertu zejména pak při vystoupení orchestru složeného ze současných absolventů, který dirigoval prof. Doležal. Letos nás čeká jako součást těchto kursů opět několik zajímavých koncertů. Přijměte tedy pozvání na tyto koncerty, které se budou konat ve velkém sále dobřichovického zámku.

vk, převzato z dobřichovických Informačních listů