DOBNET novinky: Posilujeme

DOBNET novinky PosilujemeMilí čtenáři a klienti, stejně jako každý měsíc bych vás rád v krátkosti seznámil s tím, co je v naší síti nového.

Zatímco loňský rok byl ve znamení masivního rozšiřování pokrytí sítí 5.5G, letos to bude hlavně o zvyšování kapacity naší sítě. Technologii 5.5G budeme samozřejmě doplňovat všude tam, kde ještě není, což jsou v současnosti především obě Třebaně a několik AP zvláště v menších obcích, ale hlavní součástí našeho letošního plánu budou práce na uzlových bodech.

V průběhu dubna jsme posílili spojení mezi Hatěmi a Všeradicemi, což pocítili všichni uživatelé v západní části naší sítě, a následně jsme zrekonstruovali spoj na koncový bod ve Skřipli, rovněž kvůli zvyšující se kapacitě. Následovala zásadní rekonstrukce uzlového vysílače na objektu Area v Dobřichovicích, úprava vysílače na Rovině a zkapacitnění spoje mezi Řevnicemi a Třebaní.

Tyto úpravy předznamenaly i další práce, které budou probíhat v nejbližších týdnech. V průběhu května připravujeme spuštění zcela nového vysílače 5.5G v Havlíčkově ulici v Řevnicích, který dokryje signálem místa, jež byla dosud kvůli nepřímé viditelnosti odkázána na starší síť 2,4. Pokračovat budeme v posilování Hlásné a Zadní Třebaně a v dokrývání signálem 5.5G.

Část prací, které provádíme, nutně provází určité nepohodlí pro naše uživatele. Výměna technologie za novou občas vyžaduje krátký výpadek. Děláme vše pro to, aby odstávky byly co nejkratší. Abyste se na případné odpojení mohli připravit, posíláme zpravidla den předem informační maily a textové zprávy. A z toho plyne jeden dotaz: Používáte stále stejnou e-mailovou adresu a totéž telefonní číslo jako v době, kdy jste se k nám připojili? Pokud ne, dejte nám o změně vědět.

Jaroslav Mareš, tajemník sdružení DOBNET, o. s.