Děti v září usedly do lavic zcela nové školy v Letech

LETY – Lety mají svou vlastní základní školu. Zcela nová moderní budova vyrostla na okraji obce, letos přivítala přes šedesát dětí a časem se v ní bude vzdělávat až dvojnásobek. “Nová škola je potřeba, protože se Středočeský kraj potýká s nedostatečnými kapacitami pro žáky. Toto je nádherná škola, je účelná a barevná. Dětem se v ní bude líbit,” uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

V Letech doposud základní škola chyběla, její potřebu si místní právě i kvůli nedostatečné kapacitě škol v okolí dobře uvědomovali. “Při projednávání našeho územního plánu před několika lety přišla připomínka města Dobřichovice, že bychom měli vytvořit rezervu pro stavbu naší letovské základní školy. Je pravda, že jsme ji tu potřebovali. Já sama mám tři děti, které jsme vozili do škol do okolních měst,” vysvětlila starostka obce Lety Barbora Tesařová.

V letošním školním roce se čtyřiašedesát dětí rozdělí do čtyř tříd. Jedné přípravné, další pro prvňáčky a dvou kombinovaných. Vše pro ně bylo včas přichystané a učitelé se na ně těšili. “Příprava byla dlouhá a náročná, ale nakonec máme učitelský sbor, krásnou, vybavenou budovu, ale teprve až přijdou děti, udělají školu školou,” sdělila ředitelka školy Romana Šindlářová s tím, že škola bude využívat ve výuce metody dramatické výchovy. Díky učení prožitkem si děti zapamatují více informací. 

S novou školou se děti i rodiče mohli seznámit ještě před začátkem školního roku při slavnostním otevření budovy. Pro malé i velké návštěvníky byl připraven zábavný program. Při hrách nebo tanci se tak děti seznámily se svými budoucími spolužáky i učiteli. 

Lety už mají svou mateřskou školu, nyní i první stupeň základní. Časem bude vzdělání v obci zajištěno kompletně. Chystá se totiž výstavba budovy pro druhý stupeň základní školy a také samostatná tělocvična.

Reportáž: Tomáš Branda, Pavlína Nevrlá

Foto: Petra Stehlíková, Radek Havlíček