Dám svému dítěti odklad školy?

Dám svému dítěti odklad školyMylné domněnky některých rodičů nejen o nástupu ke školní docházce a jejich uvedení na pravou míru.

1. Mylná domněnka: „Aby moje dítě dostalo odklad, stačí, když se k tomu rozhodnu pouze já jako zákonný zástupce a škola mi to jen potvrdí!“

Správný postup: K tomu, aby dítěti byl odklad udělen, je třeba příslušné škole doručit žádost o odklad školní docházky a 2 doporučující posudky: 1) doporučení od lékaře nebo klinického psychologa a 2) doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (OPPP – okresní pedagogicko-psychologická poradna). Jiné další podklady nejsou ze zákona nutné.

Upozornění! Závěrečné rozhodnutí o tom, zda dítěti odklad nechat udělit, či ne, je pouze na zákonných zástupcích. Ti si nechají poradit ve školském poradenském zařízení a u odborného lékaře, seznámí se se závěry a s doporučením, ale to, zda dítě do školy pošlou, nebo ne, záleží jen na nich. Školy ani mateřské školy jejich rozhodnutí nemají šanci nijak finálně ovlivnit.

2. Mylná domněnka: „Školy a mateřské školy určitě jednají ve svém zájmu, když nám, rodičům, doporučují, abychom dítěti odklad dali, nebo nedali.“ (Školky mají málo místa, tak doporučují nástup do školy, školy ze stejného důvodu doporučují odklad.)

Toto jednání škol a školek je nepravděpodobné. Je třeba si uvědomit, že dobrý učitel a dobrá škola nezohledňují své zájmy kvůli místu ve škole nebo ve školce, ale zohledňují zájmy dítěte! Dejte na doporučení těch, kteří mají zkušenosti a dovedou posoudit, co je pro dítě přínosné.

3. Mylná domněnka: „Když jdu k zápisu a vím, že budu žádat o odklad, musím už mít všechny podklady s sebou!“

Není tomu tak. Je samozřejmě možné, pokud podklady již máte, je k zápisu rovnou přinést. Pokud ale podklady nemáte, není třeba být ve stresu. Máte čas, abyste vše doložili, až do 31. května.

4. Mylná domněnka: „Moje dítě se narodilo koncem léta, a tak ho v září do školy ještě nepošlu. K zápisu půjde až příští rok. Zatím tedy nebudu nic řešit!“

Správný postup: Vzhledem k tomu, že dítěti 1. 9. bude již šest let, je povinností zákonného zástupce zapsat dítě k povinné školní docházce od 1. 9. téhož roku. (Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.) Pokud dítěti má být udělen odklad, je třeba přihlásit se ve škole k zápisu (zápisy probíhají v období od 15. 1. do 15. 2.). Se školou se dohodnete, zda přijdete k zápisu a následně doložíte podklady pro odklad ze zákona povinné, nebo zda přinesete náležitosti k odkladu rovnou.

O odklad je nutné zažádat a náležité podklady doručit do 31. května.

5. Domněnka: „Chci, aby moje dítě nastoupilo do školy ještě dřív, než mu bude 6 let. Počítám s tím, není to problém.“

Nástup před šestým rokem věku dítěte je opravdu možný. Je třeba zkontaktovat školu a doložit následující podklady:

a) Pokud dítě dosáhne šesti let v období od září do konce prosince, doložíte žádost o přijetí ke školní docházce a doporučení školského poradenského zařízení (OPPP – okresní pedagogicko-psychologická poradna).

b) Pokud dítě dosáhne šesti let věku v období od ledna do konce června, doložíte žádost o přijetí ke školní docházce, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

6. Mylná domněnka: „Mé-mu dítěti byl v loňském roce udělen odklad. Máme tedy místo v té škole jisté, musí nás vzít!“

Není tomu tak. Podle právního výkladu MŠMT je zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, povinen dostavit se v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. A to do základní školy podle svého výběru.

7. Mylná domněnka: „Mo-hu se dostavit pouze k jednomu zápisu.“

Není to tak. Je možné navštívit více zápisů. Do 31. 3. pak musíte každé škole dát vědět, zda k 1. 9. nastoupíte, či ne.

Přeji dobrý start do školy!

Mgr. Renáta Bartoníčková