Co přinese rok 2013? Přejme si jen dobré

DZ_01_2013.inddŘíká se, že nejhorší den, jaký může nastat, je pátek třináctého a ještě k tomu v dubnu.

Téměř bez povšimnutí připadl na právě uplynulý rok, takže už je za námi. Ani indiánským národem Mayů oznamovaný konec světa se 21. prosince 2012 nekonal. Přesto číslovka třináct nadcházejícího roku znamená pro mnohé z nás cosi magického, těžko definovatelného i počitatelného, navíc za 13. komnatu považujeme tajemství, které nikomu neřekneme.

Numerologové se dohadují o tom, co má třináctka v letopočtu nového roku znamenat. Je šťastná? Nebo naznačuje otevření tajemné komnaty v politice, ekonomice, kultuře?

Lidstvo se s proroctvími setkávalo vždycky. Jsou dokumentována ve stovkách rukopisů i knih, které popisují dějiny lidské společnosti. Ortodoxní vědci přitom jakékoli studie paranormálních jevů odmítají jako pseudovědu. Zabývají se hmotou, materiálnem, vědecky dokázaným měřením. Ale mnohé úkazy kolem nás, stejně jako vesmír (o němž nevíme, jak je velký, neumíme ho přesně definovat), se takovému měření vymykají. Máme taková tvrzení odmítnout, když nejdou změřit ani jinak kvantifikovat?

Jak potvrdilo nedávné Sčítání lidu, domů a bytů, je naše společnost ateistická. Znamená to, že i racionální? Nikoli – a důkazem je stále se zvyšující zájem o služby vykladačů karet, věštění a alternativní lékařské metody.

V současné době je pro nás umění předpovídání velkou záhadou, kterou si nedokážeme vysvětlit. A přes všechny pochybnosti se řada předpovědí v minulosti vyplnila a nešlo přitom o žádnou pseudovědeckou šťastnou náhodu.

Klidný vstup do nového roku 2013 přeje

Tomáš Hromádka