Čištění přehrážek na Kejné aneb neohrožujme sami sebe!

Lesy ČR na žádost starostů Řevnic a Letů ukončily avizované čištění přehrážek na potoce Kejná v Letech.

Proběhlo v posledním týdnu ledna 2014. Veškerá technika projížděla Kejnou ulicí. Děkujeme všem občanům, že se relativně bez problémů podařilo zvládnout dopravní situaci.

Čištění přehrážek bylo nutné k odstranění nánosů po povodních v červnu 2013. Nicméně velká část nánosů byla dle provádějící firmy navezena z okolních zahrad a zahrádek. Z koryta potoka byly totiž vyloveny odřezané větve ovocných stromů i okrasných jehličnanů, dále evidentně další odpady vzniklé při jarním a podzimním úklidu.

Proto vyzýváme všechny, kteří svými nemovitostmi sousedí s okolím potoka Kejná: Udržujte koryto potoka v co nejčistším stavu, zabraňte svým nezodpovědným spoluobčanům v dalším znečišťování koryta. Chráníte tak sebe a svůj majetek.

Barbora Tesařová