CHKO oslavilo kulaté výročí

CHKO oslavilo kulaté výročíMinulý čtvrtek, 12. dubna, uplynulo přesně čtyřicet let od založení Chráněné krajinné oblasti Český kras.
 

K tomuto významnému jubileu připravial Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras řadu akcí. Jednou z nich je i výstava fotografií na hradě Karlštejně, která seznamuje s přírodním bohatstvím Českého krasu. Výstava je určena pro širokou veřejnost. Trvá od 1. dubna do 31. května v podloubí Císařského paláce na Karlštejně. Vstup zdarma.

Otevírací doba je stejná jako na hradě Karlštejně:
Duben 9:30 – 17:00 otevřeno denně kromě pondělí
Květen 9:30 – 17:30 otevřeno denně kromě pondělí

Kromě fotografické výstavy pořádá Správa CHKO v letošním roce tucet terénních exkurzí s odborníky pro veřejnost. V přírodě se budou sbírat například zkameněliny, poslouchat a odchytávat ptáci, lákat noční můry na světlo a ukazovat vzácné druhy hub a rostlin. Přehled akcí je uveden na adresewww.ceskykras.nature.cz

Historie ochrany Českého krasu

První návrhy na ochranu přírodních hodnot a krás „Karlštejnska“ formou přírodní rezervace či národního parku se objevily už začátkem 20. století. První pokusy o ochranu zdejších přírodních hodnot nalezneme například v roce 1914, kdy byl podán na sjezdu českých přírodozpytců, lékařů a inženýrů návrh na ochranu Velké hory (dnes součást národní přírodní rezervace Karlštejn). Josef Velenovský, profesor botaniky University Karlo-Ferdinandovy v Praze napsal v duchu tehdejšího obrozeneckého a romantického přesvědčení : „Není snad pro Čecha posvátnějšího místa v Čechách jako jest Karlštejn s báječným okolím. Bylo by proto na čase, aby se přikročilo k upravení lesního, romantického okolí jako národního parku, jak byla již odborná komise v plánech vládě předložila. Vláda musí si pospíšiti, neboť chamtivost podnikatelů sahá již na nejlepší místa a počíná rozdírati skály, aby zde vyvážela vápenec. I nejkrásnější Velká Hora, která přechovává nedotknutou posud floru v bohatém složení jest ohrožená, ano i krásné vodopády pod Velkou Horou mají padnouti za oběť hrabivosti lidské“.

Skutečné právní ochrany těmto částem dnešní CHKO Český kras se dostalo až v roce 1932 výnosem tehdejšího Státního pozemkového ústavu a ministerstva vnitra jako správce Tereziánské nadace (majetku Tereziánského ústavu šlechtičen na hradě Pražském). V roce 1946 se Zemský národní výbor usnesl prohlásit „národní chráněnou oblast Karlštejnsko“. K dosažení ochrany celé oblasti bylo potřeba ještě více než dvě desetiletí usilovné práce. Konečně, 12. dubna 1972, po mnohaletém úsilí předních českých přírodovědců, především botaniků, geologů zoologů i dalších vědců a ochránců přírody se podařilo krajinný celek zvaný „Český kras“ vyhlásit jako chráněnou krajinnou oblast.

(jm, upraveno a zkráceno z ekolist.cz)