Cesta proměn dorazila do Berouna

Foto: Město Beroun

BEROUN – Královské město u Berounky pokračuje ve výstavách pod širým nebem. Až do konce dubna si zde můžete prohlédnout expozici s názvem Má vlast cestami proměn.

Putovní výstavu najdete u Prašné brány. Ukazuje zajímavé projekty v rámci středních Čech, které prošly proměnami a mohou být velmi inspirující.

Výstava prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav před rekonstrukcí a po ní. Pořádá ji spolek Cestami proměn ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery jsou kraje České republiky a spolupracovníky řada dalších organizací a institucí.

Myšlenka na putovní výstavu vznikla v malé vesnici v Pošumaví, v Novém Dvoře u Myslíva. „Rybníček na návsi, který kdysi sloužil jako náhon pro mlýn, přišel vlivem meliorací o vodu a po dlouhá léta sloužil jako místní skládka. Zarůstal vrbami, které se rozlamovaly a pádem kmenů překrývaly vrstvy odpadků. O Velikonocích roku 2002 se místní obyvatelé a chalupáři pustili do práce. Prostor se souhlasem starostky vyčistili, ve spolupráci se zemědělskými družstvem pokryli ornicí, oseli trávou. Zpracovala jsem architektonický projekt, který všichni místní odsouhlasili. Následovala výsadba stromů a keřů, pánové vlastnoručně a ze svého dřeva vyrobili altán a herní prvky na dětské hřiště. Proměna k neuvěření, bez veškerých dotací. Ale vystavit ji nemůžeme, nemáme totiž fotky před úpravou,“ popsala zahradní architektka a zakladatelka výstavy Drahomíra Kolmanová.

(red)