Černošičtí strážníci už nebudou v Dobřichovicích

Ilustrační foto: archiv

DOBŘICHOVICE – Městská policie Černošice již nebude vykonávat hlídky v některých okolních obcích. Zastupitelstvo vypovědělo smlouvy o činnosti těchto strážníků na území Dobřichovic, Karlíka a Řitky.

„Zejména kvůli neochotě Dobřichovic hradit reálný podíl na skutečných nákladech, tedy navýšit dosavadní částky,“ komentoval rozhodnutí starosta Černošic Filip Kořínek s tím, že město vyzvalo tyto obce k ukončení spolupráce dohodou k 31. prosinci.

Současně zastupitelstvo schválilo dodatky smluv s obcemi Třebotov a Kosoř, které nastavují mechanismus podílení se na rozpočtu MP pomocí zálohových plateb a následného přesného zúčtování dle reálných nákladů za uplynulý kalendářní rok.

Sousední Městská policie Řevnice se v září přestěhovala do nově vybudované služebně v nejvyšším patře zdejší radnice. Aktuálně hledá posily a chystá se opětovně na měření rychlosti.

(pan)