Kraj nově vede Petra Pecková

Foto: KÚSK

Novou hejtmankou Středočeského kraje se stala Petra Pecková z hnutí STAN, dosavadní starostka města Mnichovice. Na postu vystřídala Jaroslavu Pokornou Jermanovou.
Zastupitelstvo nové hejtmance zároveň stanovilo, že bude působit v oblastech nad rámec stanovených zákonem. Konkrétně jde o bezpečnost a IZS; informatiku a digitalizaci, chytrý kraj; spolupráci s Hlavním městem Prahou a ostatními kraji a mezinárodní vztahy.

Na ustavujícím jednání se volili také náměstci a další členové Rady Středočeského kraje. Náměstky se stali: Martin Kupka oblast silniční dopravy, Věslav Michalik oblast financí, dotací a inovací, Jiří Snížek oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Radními jsou: Petr Borecký oblast veřejné dopravy, Milan Vácha – oblast vzdělávání a sport, Pavel Pavlík – oblast zdravotnictví, Libor Lesák – oblast investic, majetku a veřejných zakázek, Martin Hrabánek – oblast sociálních věcí, Jana Skopalíková – oblast životního prostředí a zemědělství, Jan Jakob – oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

(red)