Autobusový řád přinese změny

Ilustrační foto: KÚSK

Od 13. prosince začnou platit nové jízdní řády. Zatímco ten na železnici pro trať 171 Praha- Beroun mnoho změn nepřinese, zásadní obměnu čeká autobusová doprava na Berounsku.

Spustí se zde integrované doprava, kterou odsouhlasila Rada Středočeského kraje. Ta přinese řadu změn včetně nového vedení linek a jejich přejmenování. Zavedeno bude 23 nových spojů a šest stávajících se změní.

Zruší se 43 linek mimo systém PID. Jednotlivé spoje se mezi sebou provážou, proto dojde k plošnější a efektivnější obsluze území.

(pan)