2013

DOBNET zpravodaj 2/2013

Únorové číslo Zpravodaje je tak trochu předznamenáním změn a vývoje v naší redakci. Zatímco dosud byl DOBNET Zpravodaj především pohodovým čtením na volné chvíle, nově bychom se chtěli věnovat i tématům, která bezprostředně ovlivňují život v našem regionu. Chceme Vám přinášet témata, která Vás zajímají, a přinášet užitečné informace, které jinde nenajdete. Vyhýbat se nebudeme ani věcem sporným a konfliktním. V únorovém čísle Vám přinášíme podrobné informace o chystané rekonstrukci železniční trati, která se dotkne nás všech, kdo dojíždíme do Prahy, ať už vlakem nebo autem. V Řevnicích vygradoval spor vedení města s ředitelkou základní školy. Důvody své nespokojenosti rada města zveřejnila v řevnickém Ruchu. Rozhovor s paní Rajchlovou se nevešel. Vzhledem k tomu, že ve sporu padají závažné argumenty, rozhodli jsme se poskytnout prostor i druhé straně.
Více …

DOBNET zpravodaj 1/2013

Nový rok začal. A jak to tak někdy bývá, přinesl některé změny. Dovolte, abych se s vámi rozloučila, i když nerada. Ráda bych popřála vám i DOBNET zpravodaji v novém roce co nejvíce pozitivních kroků a rozvoje. Vám, našim čtenářům, navíc pevné zdraví a vzájemný respekt a sounáležitost s lidmi kolem vás. Ať je ten nový rok prostě lepší.
Více …