Události

Památky v Berouně budou nově nasvíceny

Ilustrační foto: archiv

Nově nasvícena bude od listopadu Plzeňská brána v Berouně, stejně tak i další památkové objekty. Město za tímto účelem vyčlenilo z městské pokladny zhruba 500 tisíc korun.
Více …

Znečištění v Berounce postupuje dále

Foto: KÚSK

Nebezpečné organické látky, které se z řeky Úhlavy dostaly do toku Berounky, dorazily v pátek 18. října do profilu malé vodní elektrárny Beroun. Čelo postupuje dále rychlostí asi 1 km/h.
Více …