Události

Berounka živá a zdravá?

Berounka živá a zdraváAsi většině z nás není lhostejné, jak čistá voda teče v řece Berounce. Převážně rybáři, vodáci a jiní vodomilové, kteří s řekou tráví většinu svého volného času v průběhu celého roku a vědí o ní daleko více než my ostatní, upozorňují jako první na jevy, které řeku nějakým způsobem ohrožují.
Více …

Stanovisko České inspekce životního prostředí

Stanovisko České inspekce životního prostředíAbychom zajistili objektivitu naší zprávy, požádali jsme o vyjádření se ke stavu na čističce odpadních vod (ČOV) Dobřichovice Evu Kučerovou, inspektorku ochrany vod České inspekce životního prostředí (ČIŽP).
Více …

Do Berounky tečou kaly!

Do Berounky tečou kaly 1Rybáři během loňského roku od února do prosince zaplňovali e-mailové schránky zástupců firmy Aquaconsult, dobřichovického městského úřadu a pracovníků odboru čistoty vod a ŽP a dalších institucí fotografiemi dokumentujícími znečišťování Berounky výtokem z čistírna odpadních vod (ČOV) Dobřichovice. Vždy s otázkou: Kdo zasáhne? Kdo zjistí příčinu? Byli v kontaktu s vedením firmy Aquaconsult, které ujišťovalo, že učiní kroky k nápravě. Nicméně během roku došlo k několika „nepříznivým stavům“, kdy selhala technika či personál čističky. Nebo případ z poslední doby: kdy kdosi poslal kanalizací na čističku velké množství tuků, se kterými si ČOV neumí poradit.
Více …