Měsíčník DOBNET

DOBNET zpravodaj 3/2007

Hlavním tématem červnového, už třetího, čísla DOBNET zpravodaje je tzv. FUP, tedy férové nastavení dostupnosti a kvality služeb Internetové sítě. Dočtete se o něm nejenom v hlavním článku, ale i v rozhovoru s Jirkou Tesařem, jedním ze zakládajících členů DOBNET, o.s. a zároveň projektantem naší Internetové sítě. Dále jsme připravili článek o překladech síťové adresy, jako jedné ze služeb, které sdružení DOBNET, o.s. nabízí. Chtěli bychom také upozornit na nebezpečí virů šířících se v poštovních přílohách, které jsme aktuálně v síti řešili.
Více …

DOBNET zpravodaj 2/2007

V čísle najdete vedle informace o Skype, také zamyšlení nad tím, jestli je lépe být zákazníkem nebo členem DOBNET, o.s., zajímavosti o síti DOBNET a informaci o otevřených pozicích pro radioamatéry nebo webdesignera.
Více …

DOBNET zpravodaj 1/2007

Hlavním tématem tohoto dubnového a zároveň prvního čísla je článek o platební (ne)morálce některých členů sdružení. Dále se řeší stále aktuální otázka DOBNET a SPAM. Pan Jindřich Spilka představuje kontrolní skupinu, které velí.
Více …