Měsíčník DOBNET

DOBNET zpravodaj 4/2012

Přejeme vám s celou redakcí krásné prožití Velikonoc, využijte tohoto času nejen k přivítání jara, ale i k zamyšlení v tomto duchovním čase. Dubnové číslo přináší aktualitu, která vás jistě bude zajímat, protože se úzce dotýká našeho okolí a životního prostředí, konkrétně problematiku těžby břidličného plynu kolem Berounky. Nabízím vám i ostatní články, z nichž se dozvíte zajímavé tipy a informace.
Více …

DOBNET zpravodaj 3/2012

Březen je už dlouho pojmenován jako měsíc knihy, a také internetu. V současné době, kdy svět spojil právě internet, stal se vedle knih nedílnou součástí knihoven. Úkolem knihoven je soustředit lidské vědění, poznání, krásnou i odbornou literaturu tak, aby veřejnost měla informace nadosah. A protože ne všechny knihovny mohou svým rozsahem obsáhnout všechny potřeby čtenářů, je na knihovnicích, aby se uměly zorientovat ve zdrojích informací a najít požadovaný dokument nebo knihu na jiných knihovnických nebo informačních pracovištích. O tom, co nabízí svým čtenářům knihovny v našem nejbližším okolí, pojednává březnové hlavní téma. V aktuálním DOBNET zpravodaji se dočtete také opět zajímavosti z kultury, v rozhovoru přinášíme zprávy o dění v dnes už bývalém supermarketu Eso, a též pravidelnou pozvánku na výlet, tentokrát na zámek Zbiroh.
Více …

DOBNET zpravodaj 2/2012

Zima stále zalézá za nehty, a i když je už o trochu více světla, což na nás může působit pozitivně, stále to není krásné zlaté slunce na obloze. Zkuste proti šedi bojovat s naším hlavním tématem. Přidejte si optimismu výběrem krásně barevně sladěného oblečení a doplňků, které si po přečtení článků v našem zpravodaji budete umět zvolit. Na výletě si všímejte zázračných studánek, využijte jejich dobrých vlastností a hned se budete cítit jako znovuzrození.
Více …

DOBNET zpravodaj 1/2012

S prvním zpravodajem mi dovolte především přát vám za celou redakci dobrý rok 2012. Ať se vám daří v práci i v životě. Doufáme, že nám zachováte přízeň a společně budeme dál hledat témata, která vás osloví. V lednovém čísle se blíže seznámíte s činnostmi, které sdružení DOBNET zastává a jež by vám jinak zůstaly třeba i skryty. Rubriky Rozhovor a Tip na výlet vám představí zajímavého spisovatele a jeho knihu, v níž neobvyklým pohledem mapuje Berounsko. Autor nám bude v dalších číslech zpravodaje odhalovat i záhadná místa, na první pohled zcela obyčejná.
Více …

DOBNET zpravodaj 12/2011

Přejeme vám v čase adventním a posléze vánočním, abyste méně mysleli na to, jak docílit dokonalé čistoty oken, nábytku a podlah ve vašem bytě, ale abyste si raději našli chvilku k “úklidu” vaší bytosti, vašeho vlastního já. Zamysleme se společně – umíme být ke své rodině laskaví a tolerantní, snažíme se po příchodu z práce méně vrčet na členy domácnosti, dokážeme se domluvit se sousedy odvedle? Nepomlouváme kolegy v práci, jsme dobrými šéfy našich podřízených, nepodrážíme nikomu nohy v touze sami vyniknout? To je to opravdu důležité poselství adventu a Vánoc, protože materiální věci jsou pomíjivé. Nakonec pro nás v obtížných chvílích stejně budou nejdůležitější členové naší rodiny a přátelé! Mysleme na to a nejen v čase adventu se snažme dobře rozlišit podstatné od nepodstatného.
Více …